ตอนที่ 14 เมื่อเพื่อนส่งสัญญาณว่า “อยากตาย”

องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 10 กันยายน ของทุกปีเป็น #วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก (World Suicide Prevention Day) มาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2546
แต่ละปีทั่วโลกมีคนฆ่าตัวตายสำเร็จ 1 ล้านคน ส่วนจำนวนผู้พยายามฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเองมีประมาณ 10-20 ล้านคน!

เราจะรู้หรือสังเกตได้อย่างไรว่าเพื่อนหรือคนรู้จักของคุณมีความคิดอยากฆ่าตัวตายหรือทำร้ายตนเอง
มาทำความรู้จักสัญญาณบอกเหตุดังกล่าวกันดีกว่า
พร้อมกับรับฟังคำแนะนำจากคุณหมอด้วยว่า คุณควรทำตัวอย่างไรกับเพื่อนที่คิดอย่างนั้น…
พบกับวิทยากร รศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ

จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย