“คุยกับหมอจิตเวช” ตอนที่ 13 เรื่อง “ถ้าฉันอยากตาย…”

“เบื่อ” “เครียด”

“อยากตาย”
“ไม่อยากอยู่แล้ว…”
หากคุณรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาจริงๆ จะทำอย่างไร?
หรือหากมีคนใกล้ชิดคุณมาพูดแบบนี้ให้ฟัง คุณควรจะทำอย่างไร!?

แต่ถ้าเขาเก็บเงียบ ไม่บอกออกมาล่ะ คุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคนรอบตัวคุณนั้นมีความคิดอย่างนี้

ฟังคำแนะนำได้จากรศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย