โรคจิตและโรคประสาทต่างกันอย่างไร ทำไมเราถึงไม่ควรเอาคำว่า “ประสาท” หรือ “โรคจิต” มาว่าขานกันเล่นๆ

แล้วความเครียดและความวิตกกังวลคืออะไร ส่งผลตอบสนองต่อร่างกายและจิตใจอย่างไรได้บ้าง

คุยต่อในตอนที่ 2 กับผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โรคจิต (Psychotic Disorders หรือ Psychosis)

  • ผู้ป่วยไม่อยู่ในโลกของความจริง
  • เห็นภาพหรือไม่ยินเสียงที่ไม่มีอยู่ในขณะนั้น

โรคประสาท

  • เครียด วิตกกังวล

ไม่ควรนำทั้งสองคำมาใช้เป็นคำตำหนิหรือว่ากล่าว เนื่องจากจะทำให้ผู้ป่วยโรคนี้ถูกมองในแง่ไม่ดีและถูกกีดกันจากสังคม

 

ความเครียด (Stress)

  • ภาวะตอบสนองต่อสิ่งกระตุ้นให้เกิดความเครียด (Stressor)
  • มีการตอบสนองได้ทั้งทางร่างกายและจิตใจ

ความวิตกกังวล

  • เกิดจากอารมณ์ความรู้สึกภายใน
  • มีอาการตอบสนองจากระบบประสาทอัตโนมัติ เช่น ใจสั่น เหงื่อออก ปวดท้อง
  • บางครั้งมีความคิดบิดเบือน