โรควิตกกังวลมีลักษณะเป็นอย่างไร
แบ่งเป็นอะไรได้บ้าง
คุยกับหมอจิตเวชในตอนที่ 4 กับผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โรควิตกกังวล แบ่งได้หลายประเภท ได้แก่

โรคตื่นตระหนก (Panic) กลัวอย่างรุนแรง ทันทีทันใด ความกลัวจะขึ้นถึงขีดสุดภายใน 10 นาที โดยที่หาสาเหตุไม่เจอ

โรควิตกกังวลไปทั่ว (Generalized Anxiety Disorder) วิตกกังวลเหตุการณ์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน อาการเกิดทั้งวันต่อเนื่องกันหลายเดือน

โรคกลัว (Phobia) กลัวสัตว์ สิ่งของ เหตุการณ์ทางสังคม หรืออื่น ๆ ที่มีลักษณะเจาะจงบางอย่าง เช่น กลัวแมงมุม กลัวการเข้าสังคม กลัวการออกไปพูดหน้าชั้น