โรคซึมเศร้าคืออะไร มีสาเหตุและอาการอย่างไร

สามารถรักษาให้หายขาดได้หรือไม่
พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ

จาก ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โรคซึมเศร้า

สาเหตุ

เกิดจากปัจจัยภายนอกและภายใน

  • ปัจจัยภายใน เช่น คนในครอบครัวที่มีภาวะซึมเศร้า
  • ปัจจัยภายนอก เช่น ความเครียด

อาการ

ไม่มีความสุขกับสิ่งที่เคยทำ รู้สึกเศร้า กินอาหารผิดปกติ นอนผิดปกติ ไม่มีสมาธิ การเคลื่อนไหวช้าลง ไม่มีแรง ไม่เห็นความหวังในเรื่องต่างๆ คิดเรื่องความตาย มีอาการต่อเนื่องนานเป็นสัปดาห์

การรักษา

ใช้ยาต้านอาการซึมเศร้าร่วมกับการทำจิตบำบัด