เคยได้ยินโรคอารมณ์สองขั้ว หรือไบโพลาร์ไหม รู้จักรึเปล่าว่าคือโรคอะไร

มีสาเหตุและอาการอย่างไร และจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่

พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

โรคอารมณ์สองขั้ว (Bipolar Disorder)

สาเหตุ

ยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด เกิดจากพันธุกรรมร่วมกับสิ่งแวดล้อม

อาการ

มีอาการ Mania มีอารมณ์ด้านบวก หรือ หงุดหงิดง่าย

การเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรม

ความต้องการนอนลดลง สมองคิดเร็ว พูดเร็ว อาการเหล่านี้ทำให้เกิดความเสี่ยงได้ เช่น แข่งรถเร็ว บางครั้งรู้สึกว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่น

อาการต้องต่างจากลักษณะปกติของผู้ป่วย อาจจะมีอาการ Mania ได้เป็นสัปดาห์ บางคนมีอาการซึมเศร้าร่วมด้วย

การรักษา

สามารถใช้ยาควบคุมอารมณ์ได้