หูแว่ว…ได้ยินเสียง แต่ไม่มีต้นตอของเสียง
เห็นภาพ…อะไรบางอย่าง ทั้งที่ไม่มีอะไรตรงหน้า
ได้กลิ่น…แบบที่คนอื่นไม่ได้กลิ่น..
รับรส…แปลกๆ..ไม่เหมือนชาวบ้าน
สัมผัส…เหมือนมีตัวอะไรไต่ตามร่างกาย…บรึยสสสส์

นี่คืออาการของการ “หลอน” หรือ “Hallucination”!
ซึ่งมีสาเหตุได้หลายประการ…โรคทางจิตเวชก็เป็นสาเหตุหนึ่งในนั้น!

พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในรายการ “คุยกับหมอจิตเวช” ตอนที่ 9 เรื่อง “ประสาทหลอน (Hallucination)”