โดย Trt Thongnuan

10 ธันวาคม 2016

ในที่สุดงานแปลเพลงประกอบละครนาคีก็มา

 

“คู่คอง”
Soulmates
— ก้อง ห้วยไร่ —
เพลงประกอบละคร นาคี
%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%84%e0%b8%ad%e0%b8%872

ที่มารูป: http://www.matichon.co.th

คำว่าฮักเกิดขึ้นที่ใด 
เกิดกับไผมันบ่สำคัญ 
มันจะอยู่ตรงนั้น 
บ่หายตามกาลเวลา

It doesn’t really matter
Where or with whom love occurs
It will forever
Exist and never change

ว่าสิผ่านมาดนปานใด๋ 
ในหัวใจบ่เคยร้างลา 
ยังจดจำทุกถ้อยวาจา 
ที่เฮาเว้าต่อกัน

Although many years has passed
In my heart love still remains 
Promises we have exchanged
I never forget

เมื่อสวรรค์แยกกายเฮาสอง 
จากคู่ครองเป็นคนอื่นไกล 
เหลือแต่คำสัญญาใช่ไหมที่ยังคงอยู่
แม้นว่าเจ้าสิเกิดเป็นหยัง 
บ่เคยคิดซัง ย้อนฮักคนฮู้ 
สิเคียงข้างให้ได้ฮู้ หัวใจยังคงเดิม

But heaven says it’s over
No longer are we soulmates
We still wait for promises that are still there
No matter what you’ve become
You’ve lost your charm, I never care
My heart is always there, only for you

บ่มีอีหยังมาพังทลาย 
ความฮักเฮาสองลงได้ 
แม้ดินสลายยังมั่นคงคือจั่งตอนเริ่ม
ฮักที่แลก ด้วยแหกกฏฟ้า 
ถึงมีน้ำตาเข้ามาแต่งเติม 
ความปวดร้าวสิเข้ามาเสริม 
บ่เคยคิดย่าน

Nothing can just ruin our love
Nor can it harm our love
The end of love will never become true
Love that goes against the flow
Adorn with woes that hurt us two
So tortured are I and you
Never feel scared

ในวันนี้เฮาเจอกันแล้ว 
ยังบ่แคล้วจำต้องจากลา 
คนที่เฮาตามหา เป็นหยังคือบ่สมใจ
ให้คองถ่าอีกกี่พันปี
ให้อยู่ตรงนี้อีกนานเท่าไหร่ 
ขอเพียงแค่ เธอจำฉันได้
ชาติไหนก็รอเธอ

We’ve finally met today
Just to say our long goodbye
Till we die we might not find our love
How long does it take to wait
For a hundred or thousand years
As long as you know I’m here
Always wait for you