อากาศร้อนๆ แบบนี้ อยากโดดลงน้ำคลายร้อนกันใช่มั้ย

แต่เอ๊ะ…ถ้าลงเล่นน้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ

จะเจอพยาธิไชเข้าตามตัวเรามั้ยนะ!?

 

อยากรู้ก็ดูกันเลย!

โดยวิทยากร ผศ. ดร. วิวรพรรณ สรรประเสริฐ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย