เราคงพอรู้จัก “พยาธิ” หรือ “ปรสิต” กันมาบ้างแล้วใช่มั้ย

แต่รู้หรือไม่ว่า เจ้าสิ่งมีชีวิตเล็กๆ นี้แอบเข้ามาอาศัยอยู่ในร่างกายของคนเราได้ด้วยวิธีไหน

ใช่อาหารที่เรากินหรือไม่!?

แล้วในอากาศที่เราหายใจล่ะ จะมีพยาธิมั้ย!?

ติดตามชมต่อได้เลยในรายการ “ปรสิตน้อยกลอยใจ ตอนที่ 3: ปรสิตเข้าสู่ร่างกายทางใดได้บ้าง”

โดยวิทยากร ดร. วิวรพรรณ สรรประเสริฐ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย