ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มักมีอาการท้องเสียเรื้อรัง…

…ท้องเสียเป็นมูกเลือด…

…ท้องเสียสลับท้องผูก…

หรือขับถ่ายแล้วมีไขมันออกมาด้วย!?

และถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินอาหารสุกๆ ดิบๆ ละก็…

ระวังให้ดี! สิ่งเหล่านี้อาจบ่งบอกว่าคุณกำลังเป็นโรคจากปรสิต!!!

 

ถ้าอยากรู้ว่าตนเองเข้าข่ายหรือไม่ และควรรับการตรวจวินิจฉัยอย่างไร

โดยวิทยากร ผศ. ดร. วิวรพรรณ สรรประเสริฐ

ภาควิชาปรสิตวิทยา คณะแพทยศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย