ภาวะที่สัมพันธ์กับความดันโลหิตต่ำมีอะไรบ้าง มีอันตรายหรือไม่ และมีข้อควรระวังอย่างไร

หากมีความดันโลหิตต่ำ สามารถออกกำลังกายได้หรือไม่

 

ติดตามได้จากซีรีส์ “คุยกับหมอหัวใจ” ตอนที่ 8 “ภาวะที่สัมพันธ์กับความดันโลหิตต่ำ”

โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ

โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ