จากพยัญชนะต้น…ก็มาถึงพยัญชนะท้าย

เรียกง่ายๆ ว่าตัวสะกด

แต่จะง่ายเหมือนชื่อเรียกหรือไม่

ตัวสะกดในภาษาไทยมีกี่ประเภท?

พยัญชนะไทยทุกตัวใช้เป็นตัวสะกดได้หรือไม่?

มาตราตัวสะกดมีกี่แม่?

แม่ ก กา คืออะไร?

ทำความเข้าใจกับหลักภาษาไทยในมุมมองใหม่กับครูป่านและครูอู๋ในคลิปนี้เลย!