โดย Trt Thongnuan

24 เมษายน 2016

 

paradox

ที่มารูป: http://4.bp.blogspot.com

ฤดูร้อน
(Summertime)
— Paradox –

บ่อยครั้งที่ใจเดินออกไปไม่มองข้างทาง 
หยดน้ำตาอยู่กับการไม่มีค่า 
ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน 
ที่สับสนวุ่นวาย 
หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด 
เมื่อเธอมาจากฉันไป

This is my heart, being aimless and hopeless
These are my eyes, full of tears; it’s not over 
Feeling so lost among the crowd
Hazed and confused
I turned to you but had no clues
Cos now there is no you

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย 
ฤดูร้อนไม่มีเธอ 
เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย 
ฤดูร้อนไม่มีเธอ 
เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ

The sky above me is not the same
Summertime without you 
So sad when there’s no you 
The sky above me is not the same
Summertime without you 
So sad when there’s no you

หยุดทั้งหัวใจ 
เดินต่อไปไม่มีแสงดาว 
โอบกอดน้ำตา 
โอบกอดหัวใจกับความเศร้า 
ฉันเดินหลงทางอยู่กลางผู้คน 
ที่สับสนวุ่นวาย 
หันไปหาเธอไม่เจอผู้ใด 
เมื่อเธอมาจากฉันไป

Everything is gone
Moving on with no idea
In floods of tears
Just me and a heavy heart
Feeling so lost among the crowd
Hazed and confused
I turned to you but had no clues
Cos now there is no you

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย 
ฤดูร้อนไม่มีเธอ 
เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย 
ฤดูร้อนไม่มีเธอ 
เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ

The sky above me is not the same
Summertime without you 
So sad when there’s no you 
The sky above me is not the same
Summertime without you 
So sad when there’s no you

ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย 
ฤดูร้อนไม่มีเธอ 
เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ
ยืนมองท้องฟ้าไม่เป็นเช่นเคย 
ฤดูร้อนไม่มีเธอ 
เหมือนก่อนเหมือนเก่าขาดเธอ

The sky above me is not the same
Summertime without you 
So sad when there’s no you 
The sky above me is not the same
Summertime without you 
So sad when there’s no you

บ่อยครั้งที่ใจเปิดออกไปให้ลืมเรื่องราว 
ฉากเก่าย้อนมาเปิดออกไปไม่เป็นเช่นเดิม

This is my heart, trying hard to forget things
But flashbacks swing, recalling those good old times