โดย Trt Thongnuan

20 กรกฎาคม 2015

iswear

ที่มารูป: https://upload.wikimedia.org

“I Swear”
(ฉันสัญญา)
— All-4-One —

I swear by the moon
and the stars in the sky
And I swear like the shadow
that’s by your side

ฉันสัญญา ต่อจันทรา
ดวงดารา สุดฟ้าไกล
และสัญญา จะเป็นเงา
เคียงข้างเธอ ตลอดไป

I see the questions in your eyes
I know what’s weighing on your mind
You can be sure I know my part

แววตาเธอดูเหมือนมีอะไร
และฉันก็รู้เธอคิดเช่นใด
เธอจงมั่นใจ ฉันทำเพื่อเธอ

‘Cause I stand beside you through the years
You’ll only cry those happy tears
and though I make mistakes
I’ll never break your heart

ฉันเอง คนที่อยู่เคียงข้างเธอเรื่อยมา
ปล่อยความเปรมปรีดิ์ไหลรินจากตา
และแม้ว่าฉันจะพลาดผิด
ฉันไม่เคยคิดนอกใจ

And I swear by the moon
and the stars in the sky 
I’ll be there
I swear like the shadow 
that’s by your side
I’ll be there

ฉันสัญญา ต่อจันทรา
ดวงดาราสุดฟ้าไกล
ฉันจะรอ
และสัญญา จะเป็นเงา
เคียงข้างเธอ ตลอดไป
ฉันจะรอ

For better or worse
Till death do us part
I’ll love you with every beat of my heart
And I swear

ไม่ว่าจะดีร้าย
ความตายพรากเราสอง
ฉันยังคงมั่นรักให้เธอทุกท่วงทำนอง
ฉันสัญญา

I’ll give you every thing I can
I’ll build your dreams with these two hands
We’ll hang some memories on the wall

หมดทั้งชีวิต ให้เธอจากใจ
สองมือของฉัน สานฝันเธอไว้
บางความทรงจำแขวนอยู่นิรันดร์

And when (and when) just the two of us are there
You won’t have to ask if I still care
‘Cause as time turns the page
my love won’t ever age at all

ถึงคราว (ถึงคราว) ที่เราทั้งสองก้าวไปด้วยกัน
เธอไม่ต้องถามหัวใจของฉัน
เพราะแม้เวลาจะหมุนเปลี่ยน
รักฉันไม่เปลี่ยนและหมุนตาม

And I swear (I swear) by the moon
and the stars in the sky 
I’ll be there (I’ll be there)
I swear (and I swear) like the shadow that’s by your side
I’ll be there (I’ll be there)

ฉันสัญญา (สัญญา) ต่อจันทรา
ดวงดาราสุดฟ้าไกล
ฉันจะรอ (ฉันจะรอ)
และสัญญา (ฉันสัญญา) จะเป็นเงา
เคียงข้างเธอตลอดไป
ฉันจะรอ (ฉันจะรอ)

For better or worse
till death do us part I’ll love you
with every single beat of my heart and I swear

ไม่ว่าจะดีร้าย
ความตายพรากเราสอง
ฉันยังคงมั่นรักให้เธอทุกท่วงทำนอง
ฉันสัญญา

And I swear (I swear) by the moon
and the stars in the sky 
I’ll be there (I’ll be there)
I swear (and I swear) like the shadow that’s by your side
I’ll be there (I’ll be there)

ฉันสัญญา (สัญญา) ต่อจันทรา
ดวงดาราสุดฟ้าไกล
ฉันจะรอ (ฉันจะรอ)
และสัญญา (ฉันสัญญา) จะเป็นเงา
เคียงข้างเธอตลอดไป
ฉันจะรอ (ฉันจะรอ)

For better or worse (better or worse)
Till death do us part 
I’ll love you with every single beat of my heart
I swear I swear I swear

ไม่ว่าจะดีร้าย (ไม่ว่าจะดีร้าย)
ความตายพรากเราสอง
ฉันยังคงมั่นรักให้เธอทุกท่วงทำนอง
ฉันสัญญา สัญญา สัญญา