ตอนที่ 4: การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ

ถ้าหากเราเข้าข่ายว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ จะมีวิธีการตรวจวินิจฉัยอย่างไรบ้าง

ลักษณะการตรวจแต่ละวิธียุ่งยากหรือน่ากลัวไหม

ลองมาฟังคุณหมออธิบายกันในรายการ “คุยกับหมอหัวใจ”

เรื่อง “หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 4: การวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจ”

โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ