ตอนที่ 5: วิธีรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ

ภายหลังจากวินิจฉัยว่าเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบแล้ว จะมีวิธีการรักษาอย่างไรบ้าง

จะต้องผ่าตัดอย่างเดียวหรือไม่ หรือแค่กินยาก็เพียงพอแล้ว?

มีวิธีรักษาอย่างอื่นอีกบ้างหรือไม่?

 

โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ จากศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ