หากผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการขยายหลอดเลือดหรือให้ยาแล้ว

จะมีวิธีการดูแลตัวเองอย่างไร

จะออกกำลังกายได้หรือไม่

แล้วจะบริโภคอาหารได้เหมือนเดิมหรือไม่ อย่างไร

 

ฟังคำตอบได้ในรายการ “คุยกับหมอหัวใจ”

เรื่อง “หลอดเลือดหัวใจ ตอนที่ 7: วิธีดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจ”

โดย ผศ.พญ. อิงอร อรุณากูร

อายุรแพทย์โรคหัวใจ จากศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ