โลโก้นั้นสำคัญไฉน

ทราบหรือไม่ว่า โลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ ที่ขึ้นชื่อทั่วโลกบางตราออกแบบมาให้มีความหมายมากกว่าแค่ความสวยงาม

จริงๆ แล้ว บางครั้ง เส้นตรง ลายเส้นโค้ง หรือสี ก็มีความหมายซ่อนอยู่

เรามาดูตัวอย่างตราสัญลักษณ์ที่โด่งดัง 16 ตรา พร้อมความหมายเบื้องหลังที่ไม่เคยรู้มาก่อนกันดีกว่า

รู้แล้วจะแปลกใจ!