“โรคเบาหวาน” และ “ภาวะสมองเสื่อม” เกี่ยวข้องกันไหม
ทั้งสองโรคมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง
โรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ อย่างไร
แล้วจะมีวิธีลดความเสี่ยงโรคเบาหวานและภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไรบ้าง