ปัจจุบัน ประมาณครึ่งหนึ่งของผู้ใหญ่ชาวอเมริกันทั้งหมด คือ 117 ล้านคน เป็นโรคเรื้อรังที่สามารถป้องกันได้หนึ่งโรคขึ้นไป ซึ่งหลายโรคเกี่ยวข้องกับรูปแบบการกินอาหารที่มีคุณภาพต่ำและการไม่ออกกำลังกาย
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจึงกำหนดแนวทางใหม่ด้านโภชนาการเมื่อเดือนมกราคม ปี 2016
มีอะไรกันบ้าง มาดูกันเลย!

(เปิดลำโพงฟังเสียงด้วยนะจ๊ะ)