ตอนที่ 10: เตรียมตัวอย่างไรไม่ให้เป็นโรคกระดูกพรุน

Attention Please! สาวๆ หนุ่มๆ ที่ยังอายุไม่ถึง 30…
ยังทันนะจ๊ะที่จะเตรียมร่างกายให้มีมวลกระดูกสูงสุด เพื่อป้องกันมิให้เกิดโรคกระดูกพรุนในอนาคต
จะต้องทำอย่างไร มาฟังกันได้เลยยยย

แต่สำหรับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่ป่วยเป็นโรคกระดูกพรุนแล้ว เราก็มีวิธีการปฏิบัติตัว รวมทั้งวิธีการปรับสภาพแวดล้อมให้บ้านที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันมิให้เกิดกระดูกหักด้วยนาจา…

โดยรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์