เป้าหมายหลักของการรักษาโรคกระดูกพรุน ไม่ใช่การรักษาที่ตัวโรคเพียงอย่างเดียว
แต่เป็น “การป้องกันกระดูกหัก” จากกระดูกพรุน!

ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวอย่างไร ออกกำลังกายได้หรือไม่

และหากอยากตรวจวัดมวลกระดูก การตรวจเชื่อถือได้แค่ไหน

ฟังคำตอบได้จากรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หรือติดตามจากเพจเฟซบุ๊ก: www.facebook.com/SiamReview/