โรคซึมเศร้าไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดเพียงสาเหตุเดียว

คุณอาจเป็นโรคนี้ได้จากหลายสาเหตุ และตัวกระตุ้นที่ทำให้เกิดโรคยังแตกต่างกันไปด้วย

ลองมาดูสาเหตุที่อาจเป็นปัจจัยให้เกิดโรคซึมเศร้าได้กันดีกว่า

 

ย้อนชม ตอนที่ 1 มารู้จักโรคซึมเศร้ากันเถอะ ได้ ที่นี่