ภาวะซึมเศร้าไม่ใช่แค่ความรู้สึกเป็นทุกข์หรือเหนื่อยหน่ายธรรมดาๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพียงไม่กี่วัน หากแต่เป็นอาการที่คงอยู่ต่อเนื่องนานนับสัปดาห์ หรือเป็นเดือนๆ ได้

บางคนเข้าใจว่าอาการซึมเศร้าเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่ใช่ปัญหาสุขภาพใดๆ เลย แต่ความจริงแล้ว ภาวะซึมเศร้าคืออาการป่วยอย่างแท้จริง โดยมีอาการของโรคที่เกิดขึ้นจริง และไม่ใช่สิ่งที่คุณจะ “สลัดหลุด” ออกมาได้ง่ายๆ โดยการ “คุมสติให้อยู่” เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม คนส่วนมากหายขาดจากโรคซึมเศร้าได้ หากได้รับความช่วยเหลือและรักษาอย่างถูกวิธี