โรคลมแดด (Heat Stroke) สามารถเกิดกับสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขหรือแมวได้เช่นกัน หากพบสัตว์เลี้ยงมีอาการ จะปฐมพยาบาลอย่างไร

แสดงความคิดเห็น