โดย Trt Thongnuan

21 มกราคม 2017

ขอแปลเพลงเกาะกระแสหน้ากากโพนี หน้ากากทุเรียนหน่อยนุงงง 

“ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ”
(A Stranger me, a stranger you)
— ดา เอ็นโดรฟิน และ ป๊อบ ปองกูล–

ที่มารูป: http://www.moohundesign.com

นั่งคนเดียว แล้วมองกระจก
ที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญ
โดดเดี่ยวกับความเหงา
อยู่กับเงาที่พูดไม่เป็น

While looking in the mirror
That reflects glowing moonlight
What a lonely night
Side by side with my shadow

ฟังเพลงเดิมๆ ที่เรารู้จัก
แต่ไม่รู้ความหมายของมัน
หากฉันจะหลับตาลงสักครั้ง
และพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์

Listening to the same old songs
Without knowing what they mean
If I closed my eyes just this once
To meet you my immortal one

หากความรักเกิดในความฝัน
เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน
ปฏิทินได้บอกคืนและวัน
ดั่งที่ฉันไม่เคยต้องการ

If our love were just a dream
We kissed like a stranger it seemed
Days and nights began to dim
The way I would hate to see

แต่อยากให้เธอได้พบกับฉัน
เราสมรสโดยไม่มองหน้ากัน
จูบเพื่อล่ำลาในความสัมพันธ์
ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป
(โดยไม่รู้จักเธอ)

But at least I wished you met me
We made whoopee and that was done
Kissing goodbye and all at once
And I let you become no one 
(Without knowing you)

ทบทวนเรื่องราวต่างๆ
ทุกๆ ครั้งที่ฉันตื่นนอน
บทกวีไม่มีความหมาย
ฉันงมงายสวดมนต์ขอพร

Reflecting on something
Every morning I wake up
Poetry has no meanings
I keep praying tirelessly

หากจะมีโอกาสอีกหน
จะร่ายมนต์กับสายน้ำจัณฑ์
เพื่อจะได้หลับตาลงสักครั้ง
เพื่อพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์

If I got that one more chance
I’d be as drunk as I can
So I could close my eyes this once
To meet you my immortal one

หากความรักเกิดในความฝัน
เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน
ปฏิทินได้บอกคืนและวัน
ดั่งที่ฉันไม่เคยต้องการ

If our love were just a dream
We kissed like a stranger it seemed
Days and nights began to dim
The way I would hate to see

แต่อยากให้เธอได้พบกับฉัน
เราสมรสโดยไม่มองหน้ากัน
จูบเพื่อล่ำลาในความสัมพันธ์
ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไป
(โดยไม่รู้จักเธอ)

But at least I wished you met me
We made whoopee and that was done
Kissing goodbye and all at once
And I let you become no one 
(Without knowing you)