โดย Trt Thongnuan

27 สิงหาคม 2016

 

“If We Hold On Together”
(หากเราจูงมือไปด้วยกัน)
— Diana Ross —

OST. The Land before Time

 

diana_ross

ที่มารูป: http://streamd.hitparade.ch

Don’t lose your way
with each passing day
You’ve come so far
Don’t throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope and glory
Hold to the truth in your heart

วันผ่านพ้นไป
จงอย่าเดินหลงไกล
เธอใกล้เส้นชัย
ไม่ทิ้งมันกลางทาง
ใช้ชีวิตเธอ
ฝันว่าต้องได้เจอ
โชคดีคงรอวันเข้ามา
ยิ้มกับเรื่องราว
ด้วยหวังอันพร่างพราว
ยึดมั่นความจริงในหัวใจ

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by, for you and I

หากเราจูงมือไปด้วยกัน
ฉันว่าความฝันไม่มีวันตาย
มันจะพาเราสู่โลกนิรันดร์
เมฆหมอกรอเจอ เพื่อฉันและเธอ

Souls in the wind
Must learn how to bend
Seek out a star
Hold on to the end

ลมแรงไม่หวั่น
เรียนรู้หลบเลี่ยงทัน
มองดาวสักดวง
ก้าวพร้อมไปชั่วกัลป์

Valley…Mountain
There is a fountain
Washes our tears all away
Words are swaying
Someone is praying
Please let us come home to stay

แม้นเจอเหวป่า
สายธารก็ไหลมา
ล้างรอยน้ำตาให้สิ้นไป
เสียงบอกเราว่า
มีคนภาวนา
ขอให้เราถึงอย่างปลอดภัย

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

หากเราจูงไปด้วยกัน
ฉันว่าความฝันไม่มีวันตาย
มันจะพาเราสู่โลกนิรันดร์
เมฆหมอกรอเจอ
เพื่อฉันและเธอ

When we are out there in the dark
We’ll dream about the sun
In the dark we’ll feel the light
Warm our hearts…everyone

เมื่อชีวิตเรามืดมนเงียบงัน
เรารอตะวันฉายส่อง
มืดมนแค่ไหนยังมีดวงไฟ
อุ่นใจเรา … และทุกคน

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and I

หากเราจูงไปด้วยกัน
ฉันว่าความฝันไม่มีวันตาย
มันจะพาเราสู่โลกนิรันดร์
เมฆหมอกรอเจอ
เพื่อฉันและเธอ