โดย Trt Thongnuan

24 ธันวาคม 2016

“All I Want For Christmas Is You”
(คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ) 
— Mariah Carey —

ที่มารูป: https://i.ytimg.comฃ

I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don’t care about the presents
Underneath the Christmas tree

ฉันไม่ต้องการอะไรที่มากมาย
คริสต์มาสมีอย่างเดียวที่ขอ
ฉันไม่มีของขวัญที่เฝ้ารอ
ปล่อยมันวางไว้อยู่ตรงนั้น

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you, yeah.

ฉันนั้นเพียงต้องการแค่เธอ
มากเกินกว่าเธอจะรู้ได้
คำอวยพรสมใจ
คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ

I don’t want a lot for Christmas
There is just one thing I need
And I don’t care about the presents
Underneath the Christmas tree

ฉันไม่ต้องการอะไรที่มากมาย
คริสต์มาสมีอย่างเดียวที่ขอ
ฉันไม่มีของขวัญที่เฝ้ารอ
ปล่อยมันวางไว้อยู่ตรงนั้น

I don’t need to hang my stocking
There upon the fireplace
Santa Claus won’t make me happy
With a toy on Christmas Day

ฉันไม่ต้องแขวนถุงเท้าคู่ใหม่
ห้อยอยู่บนเตาผิงอันใหญ่
ซานตาคลอสไม่ทำฉันสุขใจ
มีของเล่นเท่าไรไม่มอง

I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you
You, baby

ฉันนั้นเพียงต้องการแค่เธอ
มากเกินกว่าเธอจะรู้ได้
คำอวยพรสมใจ
คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ

Oh, I won’t ask for much this Christmas
I won’t even wish for snow
And I’m just gonna keep on waiting
Underneath the mistletoe

โอ้ คริสต์มาสฉันไม่ขออะไรมาก
ไม่อยากแม้เห็นหิมะโปรย
และฉันขอแค่เฝ้ารอแต่ใครสักคน
ใต้ร่มเงาต้นมิสเซิลโท

I won’t make a list and send it
To the North Pole for Saint Nick
I won’t even stay awake to
Hear those magic reindeer click

ฉันจะไม่เขียนไปที่ขั้วโลก
ขอของขวัญจากมือซานตา
ฉันจะไม่อดนอนตื่นขึ้นมา
ฟังเจ้าเรนเดียร์ร้องก้องดัง

‘Cause I just want you here tonight
Holding on to me so tight
What more can I do?
Baby, all I want for Christmas is you
You, baby

เพราะคืนนี้เธอที่ฉันต้องการ
กอดฉันไว้ให้นานแสนนาน
ไม่ต้องขออะไร
หวานใจ คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ

Oh, all the lights are shining
So brightly everywhere
And the sound of children’s
Laughter fills the air

โอ้ มีแต่แสงส่องสว่าง
เจิดจ้าไปทุกเส้นทาง
เสียงหัวเราะของเด็กๆ
ดังก้องทั่วนภา

And everyone is singing
I hear those sleigh bells ringing
Santa, won’t you bring me the one I really need?
Won’t you please bring my baby to me?

และทุกๆ คนร่วมร้องเพลง
เสียงระฆังได้ยินแสนครื้นเครง
ซานตา จะไม่พาคนที่ใช่มาให้ฉันหรือ
ขอช่วยพาหวานใจมาให้ฉันที

Oh, I don’t want a lot for Christmas
This is all I’m asking for
I just want to see my baby
Standing right outside my door

ฉันไม่ต้องการอะไรที่มากมาย
คริสต์มาสมีอย่างเดียวที่ขอ
ฉันขอเพียงให้คนที่เฝ้ารอ
ยืนอยู่ตรงด้านนอกก็พอ

Oh, I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
Baby, all I want for Christmas is you
You, baby

ฉันนั้นเพียงต้องการแค่เธอ
มากเกินกว่าเธอจะรู้ได้
คำอวยพรสมใจ
หวานใจ คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ

All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby
All I want for Christmas is you, baby

คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ เบบี้
คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ เบบี้
คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ เบบี้
คริสต์มาสไม่ต้องการใครเท่าเธอ เบบี้