เคยสงสัยไหมว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษบางคำ ทำไมสะกดได้หลายแบบ
นั่นก็เพราะว่าภาษาอังกฤษแบ่งแยกไปตามแต่ละท้องถิ่นได้
สำหรับภาษาอังกฤษแบบที่มีผู้นิยมใช้กันมากที่สุด ก็ได้แก่ ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษ (British English) และภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English) ซึ่งก็มีความแตกต่างกันหลากหลาย อย่างเช่น ตัวสะกด หรือการสะกดคำ เป็นต้น