โดย Trt Thongnuan

17 มีนาคม 2015

i-started-a-joke

ที่มารูป: https://img.discogs.com

“I Started A Joke”
(ฉันเริ่มเล่าเรื่องฮา)
— Bee Gees —

I started a joke, which started the whole world crying,
but I didn’t see that the joke was on me

ฉันเริ่มเล่าเรื่องฮา ซึ่งกลับทำให้โลกหล้าอ่อนไหว
แต่ฉันกลับพลาดไป ฉันกลับกลายเป็นเศร้าเอง

I started to cry, which started the whole world laughing,
oh, if I’d only seen that the joke was on me.

ฉันเริ่มเช็ดน้ำตา ซึ่งกลับทำให้โลกหล้าสดใส
เพียงแต่ฉันไม่พลาดไป ฉันคงไม่โดนเสียเอง

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
and I fell out of bed, hurting my head from things that I’d said.

ฉันจ้องมองนภา มือปาดน้ำตาเศร้าสุดหัวใจ
และฉันกลับพลาดพลั้งไป เจ็บปวดครั้งใหญ่กับสิ่งที่ได้เอ่ย

Til I finally died, which started the whole world living,
oh, if I’d only seen that the joke was on me.

จนฉันหมดสิ้นชีวา ซึ่งกลับทำให้โลกหล้าเดินต่อไป
เพียงแต่ฉันไม่พลาดไป ฉันคงไม่โดนเสียเอง

I looked at the skies, running my hands over my eyes,
and I fell out of bed, hurting my head from things that I’d said.

ฉันจ้องมองนภา มือปาดน้ำตาเศร้าสุดหัวใจ
และฉันกลับพลาดพลั้งไป เจ็บปวดครั้งใหญ่กับสิ่งที่ได้เอ่ย

‘Til I finally died, which started the whole world living,
oh, if I’d only seen that the joke was one me.

จนฉันหมดสิ้นชีวา ซึ่งกลับทำให้โลกหล้าเดินต่อไป
เพียงแต่ฉันไม่พลาดไป ฉันคงไม่โดนเสียเอง