โดย Trt Thongnuan

18 มิถุนายน 2016

หน้าฝน ก็ต้องแปลเพลงฝนสินะ … 😀

rhythm

ที่มารูป: https://i.ytimg.com

“Rhythm Of The Rain”
(ทำนองฝน)

—  The Cascades 


Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

เมื่อได้ฟังทำนองของฝนที่โปรยลงมา
รู้เลยว่าตัวเองโง่เขลาเพียงไหน
จึงหวังให้มันสิ้นสุด ให้ฉันคร่ำครวญร่ำไป
และให้หัวใจว้าเหว่ดังเดิม

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know
That when she left that day
Along with her she took my heart

ผู้หญิงคนเดียวที่ฉันห่วงใยได้เดินจากลา
เพื่อตามหาชีวิตสดใส
แต่ผมว่าเธอคนนั้น

คงแทบไม่รู้อะไร
เธอจากไป พรากใจฉันไม่กลับคืน

Rain please tell me now does that seem fair
For her to steal my heart away when she don’t care
I can’t love another when my hearts somewhere far away

ฝนเอ๋ยฝน ถามจริงเจ้าทนได้ไง
ที่เธอไม่สน ขโมยหัวใจฉันไป
ฉันคงรักใครไม่ได้อีกเมื่อใจเลยไปไกลสุดตา

The only girl I care about has gone away
Looking for a brand new start
But little does she know that when she left that day
Along with her she took my heart

ผู้หญิงคนเดียวที่ฉันห่วงใย ได้เดินจากลา
เพื่อตามหาชีวิตสดใส
แต่ผมว่าเธอคนนั้น คงแทบไม่รู้อะไร
เธอจากไป พรากใจฉันไม่กลับคืน

Rain won’t you tell her that I love her so
Please ask the sun to set her heart aglow
Rain in her heart and let the love we knew start to grow

ฝนจงบอกเธอ ว่าเธอคือยอดดวงใจ
โปรดวอนสุริยัน ให้ใจเธอเป็นประกาย
มาโปรยใจเธอ เพื่อให้ความรักของเราเริ่มผลิใบ

Listen to the rhythm of the falling rain
Telling me just what a fool I’ve been
I wish that it would go and let me cry in vain
And let me be alone again

เมื่อได้ฟังทำนองของฝนที่โปรยลงมา
รู้เลยว่าตัวเองโง่เขลาเพียงไหน
จึงหวังให้มันสิ้นสุด ให้ฉันคร่ำครวญร่ำไป
และให้หัวใจว้าเหว่ดังเดิม

Oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater
Oh, oh, oh, listen to the falling rain
Pitter pater, pitter pater

โอ้ฟังฝนที่โปรยลงมา
เปาะแปะ เปียกปอน เปาะแปะ เปียกปอน
โอ่ โอ้ โอ ฟังฝนที่โปรยลงมา
เปาะแปะ เปียกปอน เปาะแปะ เปียกปอน