โดย Trt Thongnuan

21 กรกฎาคม 2015

 

seasons

ที่มารูป: http://i2.photobucket.com

“Seasons In The Sun”
(ช่วงชื่นชีวา)
— Westlife —

Goodbye to you my trusted friend 
We’ve known each other since we were nine or ten 
Together we’ve climbed hills and trees 
Learned of love and ABC’s 
Skinned our hearts and skinned our knees

ถึงคราวอำลาเพื่อนรักของฉัน
ตั้งแต่สิบขวบเราเป็นมิตรแท้ต่อกัน
ปีนเขาต้นไม้ทุกวันทุกครา
ผ่านบทเรียนชีวิตคณา
เจ็บกายาและช้ำชอกใจ

Goodbye my friend it’s hard to die 
When all the birds are singing in the sky 
Now that spring is in the air 
Pretty girls are everywhere 
Think of me and I’ll be there

อำลาเพื่อนรักไม่อยากจากไป
เมื่อยามที่นกเริ่มส่งเสียงร้องก้องไกล
ฤดูผลิใบเริ่มใกล้เข้ามา
เหล่าสาวๆ ล้วนสะดุดตา
ฉันจะมาสนุกด้วยกัน

We had joy we had fun we had seasons in the sun 
But the hills that we climbed were just seasons out of time

เราหมดทุกข์ เราสุขสันต์ เราเคยชื่นชีวาด้วยกัน
แต่ภูผาที่เราไต่มันไม่ใช่ทุกช่วงเวลา

Goodbye Papa please pray for me 
I was the black sheep of the family 
You tried to teach me right from wrong 
Too much wine and too much song 
Wonder how I got along

อำลาคุณพ่อโปรดอธิษฐาน
ผมคือแกะดำในครอบครัวนี้มานาน
พ่อพร่ำสอนผมให้หลงชั่วดี
ดื่มด่ำไวน์ระเริงดนตรี
เหตุไฉนผมมองว่าดี

Goodbye papa it’s hard to die 
When all the birds are singing in the sky 
Now that the spring is in the air 
Little children everywhere 
When you see them I’ll be there

อำลาคุณพ่อไม่อยากจากไป
เมื่อยามที่นกเริ่มส่งเสียงร้องก้องไกล
ฤดูผลิใบเริ่มใกล้เข้ามา
เด็กน้อยๆ วิ่งเล่นเริงร่า
เราจะพาใจไปด้วยกัน

We had joy we had fun we had seasons in the sun 
But the wine and the song like the seasons have all gone

เราหมดทุกข์ เราสุขสันต์ เราเคยชื่นชีวาด้วยกัน
แต่ว่าไวน์และดนตรีคือวิถีที่ได้หมดไป

We had joy we had fun we had seasons in the sun 
But the wine and the song like the seasons have all gone

เราหมดทุกข์ เราสุขสันต์ เราเคยชื่นชีวาด้วยกัน
แต่ว่าไวน์และดนตรีคือวิถีที่ได้หมดไป

Goodbye Michelle my little one 
You gave me love and helped me find the sun 
And every time that I was down 
You would always come around 
And get my feet back on the ground

อำลามิเชลที่รักของฉัน
เธอมอบความรักให้ฉันพบแสงตะวัน
ในทุกๆ คราที่ฉันถอดใจ
เธอจะมาคู่เคียงชิดใกล้
และทำให้ฉันยืนได้อีกครา

Goodbye Michelle it’s hard to die 
When all the birds are singing in the sky 
Now that the spring is in the air
With the flowers everywhere 
I wish that we could both be there

อำลามิเชลไม่อยากจากไป
เมื่อยามที่นกเริ่มส่งเสียงร้องก้องไกล
ฤดูผลิใบเริ่มใกล้เข้ามา
มวลดอกไม้เริ่มบานดาษดา
ฉันอยากจะพาเธอไปด้วยกัน

We had joy we had fun we had seasons in the sun 
But the hills that we climbed were just seasons out of time

เราหมดทุกข์ เราสุขสันต์ เราเคยชื่นชีวาด้วยกัน
แต่ภูผาที่เราไต่มันไม่ใช่ทุกช่วงเวลา

We had joy we had fun we had seasons in the sun 
But the wine and the song like the seasons have all gone

เราหมดทุกข์ เราสุขสันต์ เราเคยชื่นชีวาด้วยกัน
แต่ว่าไวน์และดนตรีคือวิถีที่ได้หมดไป