โดย Trt Thongnuan

14 มกราคม 2017

Happy Children’s Day …ถึงเด็กทุกคนที่ยังขาวใสไร้มลทิน…

“Sleeping Child”
(เด็กน้อยหลับใหล)
— MLTR – Michael Learns to Rock —

ที่มารูป: http://images.mastermp3.net

The Milky Way upon the heavens
Is twinkling just for you
And Mr. Moon he came by
To say goodnight to you

เส้นทางทอดยาว สีขาวบนนภา
สว่างเจิดจ้าเพราะใคร
และคุณพระจันทร์ เขาแวะมาทำไม
ถ้าไม่ให้เจ้าฝันดี

I’ll sing for you I’ll sing for mother
We’re praying for the world
And for the people everywhere
Gonna show them all we care

ข้าจะร้องเพลง ให้เจ้าและแม่ฟัง
สวดบรรเลง เพื่อโลกเรา
และเพื่อนทุกคน จะได้ไม่ต้องเศร้า
เพราะว่าเรานั้นเฝ้าห่วงใย

Oh my sleeping child the world’s so wild
But you’ve built your own paradise
That’s one reason why I’ll cover you sleeping child

โอ้เด็กน้อยหลับใหล โลกร้ายเกินไป
แต่เจ้าสร้างสวรรค์ ทำได้ไง
เจ้าจะนอนสบาย ไม่มีใครสร้างความวุ่นวาย

If all the people around the world
They had a mind like yours
We’d have no fighting and no wars
There would be lasting peace on Earth

ถ้าเราทุกคน บนโลกแสนกว้างใหญ่
จิตใจขาวใสเช่นเจ้า
ทั้งศึกสงคราม คงหมดไปจากเรา
โลกก็คงงดงามเรื่อยไป

If all the kings and all the leaders
Could see you here this way
They would hold the Earth in their arms
They would learn to watch you play

ถ้าเหล่าผู้นำ และท่านผู้ยิ่งใหญ่
ได้เห็นเจ้ายามนิทรา
คงโอบอุ้มโลก ปกปักและรักษา
และคงมีเวลาดูเจ้าไง
(มีเวลาดูเจ้าไง)

Oh my sleeping child the world’s so wild
But you’ve built your own paradise
That’s one reason why I’ll cover you sleeping child

โอ้เด็กน้อยหลับใหล โลกร้ายเกินไป
แต่เจ้าสร้างสวรรค์ ทำได้ไง
เจ้าจะนอนสบาย ไม่มีใครสร้างความวุ่นวาย

I’m gonna cover my sleeping child
Keep you away from the world so wild
Keep you away from the world
Away from the world so wild

จะไม่มีใครสร้างความวุ่นวาย
ข้าจะปกป้องเจ้าจากโลกแสนโหดร้าย
จะไม่ให้เจ้าแปดเปื้อน
แปดเปื้อนจากโลกอันโหดร้าย