Home Tags การรักษาโรค

Tag: การรักษาโรค

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 9: ค่ารักษาพยาบาล

โรคกระดูกพรุน เป็นหนึ่งในภัยเงียบที่เกิดขึ้นได้ในกลุ่มผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้หญิง หากเป็นแล้ว ก็ควรต้องรักษา มิฉะนั้นอาจเกิดความเสี่ยงกระดูกหักได้ง่าย แล้วค่ารักษาพยาบาลล่ะ จะมากน้อยเพียงไร สิทธิการรักษาพยาบาลครอบคลุมหรือไม่ ฟังคำตอบได้จากรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 8: ยารักษาโรคกระดูกพรุน

หากทราบว่าเป็นโรคกระดูกพรุน มีวิธีการรักษาอย่างไร สามารถใช้ยาเพื่อรักษาได้หรือไม่? และระหว่างยากินกับยาฉีด อย่างไหนให้ผลดีกว่ากัน? "คุยกับหมอกระดูก" วันนี้เสนอเรื่อง "โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 8: ยารักษาโรคกระดูกพรุน" โดยรศ.นพ. ณัฐพล ธรรมโชติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

โรคกระดูกพรุน ตอนที่ 7: การรักษา

เป้าหมายหลักของการรักษาโรคกระดูกพรุน ไม่ใช่การรักษาที่ตัวโรคเพียงอย่างเดียว แต่เป็น “การป้องกันกระดูกหัก” จากกระดูกพรุน! ถ้าเป็นอย่างนั้นแล้ว ผู้ป่วยควรปฏิบัติตัวอย่างไร ออกกำลังกายได้หรือไม่ และหากอยากตรวจวัดมวลกระดูก การตรวจเชื่อถือได้แค่ไหน

ศัลยกรรมตกแต่ง ตอนที่ 6: ค่าใช้จ่ายการผ่าตัดปากแหว่งเพดานโหว่ และความช่วยเหลือในพื้นที่ห่างไกล

การผ่าตัดเพื่อรักษาภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ สามารถเบิกได้หรือไม่ มีหน่วยงานใดช่วยเหลือได้บ้าง และหากอยู่ในพื้นที่ห่างไกล จะไปรักษาที่ใดได้บ้าง ฟังคำแนะนำจากผศ.นพ.ทพ. พรเทพ พึ่งรัศมี จากหน่วยศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 8: จิตเภท (schizophrenia)

Schizophrenia หรือภาษาไทยเรียกว่า “จิตเภท” เป็นโรคทางจิตเวชซึ่งพบได้บ่อยขนาดที่ว่าใน 100 คน พบผู้ป่วยจิตเภทได้ 1 คน โรคนี้คืออะไร มีอาการอย่างไรบ้าง รักษาได้หรือไม่ และหากคนในครอบครัวป่วยเป็นโรคจิตเภท จะมีวิธีชักชวนให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ได้อย่างไร

แบคทีเรียและไวรัส (ต่อ) / ความแตกต่างระหว่างยาปฏิชีวนะและยาแก้อักเสบ

การรักษาโรคที่เกิดจากแบคทีเรียและไวรัสทำอย่างไร ควรใช้ยาตัวไหน และยาปฏิชีวนะกับยาแก้อักเสบแตกต่างกันอย่างไร ฟังคำตอบได้จากคุณหมอเฉลิมพล กิจชระโยธิน แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว จากศูนย์การแพทย์ RSU Medical Center

คุยกับหมอจิตเวช ตอนที่ 7: โรคอารมณ์สองขั้ว

เคยได้ยินโรคอารมณ์สองขั้ว หรือไบโพลาร์ไหม รู้จักรึเปล่าว่าคือโรคอะไร มีสาเหตุและอาการอย่างไร และจะรักษาให้หายขาดได้หรือไม่ พบกับ ผศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความดันโลหิต ตอนที่ 6: วิธีรักษาความดันโลหิตสูง

การลดบริโภคเค็ม ลดอาหารมัน และออกกำลังกาย ช่วยลดความดันโลหิตได้จริงหรือ แต่หากค่าความดันโลหิตยังสูงอยู่ แม้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้ว จะต้องทำอย่างไร

ความดันโลหิต ตอนที่ 5: วิธีป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูง

ถ้าไม่อยากกินยาไปตลอดชีวิต เราจะป้องกันและรักษาโรคความดันโลหิตสูงด้วยวิธีใดได้บ้าง ลดเค็ม ลดมัน แล้วออกกำลังกายจะเพียงพอหรือไม่

คุยกับหมอศัลยกรรมตกแต่ง ตอนที่ 5: เมื่อลูกเป็นโรคปากแหว่ง เพดานโหว่

ภาวะปากแหว่งเพดานโหว่สามารถตรวจพบได้โดยการอัลตราซาวนด์ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ แต่ถ้าไม่ทราบมาก่อน จะทำอย่างไร!?