Home Tags ชั้นหิน

Tag: ชั้นหิน

รอบรู้เรื่องน้ำมัน ตอนที่ 1: กำเนิดปิโตรเลียม

ปิโตรเลียม หรือ น้ำมันที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกนี้ กำเนิดขึ้นได้อย่างไร วิธีสำรวจปิโตรเลียมทำอย่างไร