Home Tags นักร้องประสานเสียง

Tag: นักร้องประสานเสียง

Boychoir

Choir (ไควร์) หรือคณะนักร้องประสานเสียงนั้น มีอยู่หลายประเภท ถ้านักร้องเป็นเด็กชายล้วน จะเรียกว่า Boys' Choir นักร้องในวงบอยส์ไควร์จะต้องเป็นเด็กชายที่เสียงยังไม่แตกหรือเพิ่งแตก