Home Tags สันติ-วีณา

Tag: สันติ-วีณา

สันติ-วีณา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน "เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์" นำภาพยนตร์ 7 เรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรที่โรงภาพยนตร์ มาฉายที่โรงหนังสกาลา

นิทานธรรมหรือตำนานรัก

ภาพยนตร์เรื่อง สันติ-วีณา (Santi-Vina) ลงโรงฉายครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2497 ดูจากชื่อหนังและปีที่ฉายก็อดไม่ได้ที่จะสร้างความคาดหวังก่อนเข้าชม ชื่อลักษณะนี้ฟังดูมีความเป็น heteronormativity สูงมาก