Home Tags สามก๊ก

Tag: สามก๊ก

“囍” บนกล่องคุกกี้มาจากไหน

ทุกวันนี้เวลาพูดถึงคุกกี้เนยแบบที่มีรูปทหารยืนเข้าแถวอยู่บนกล่องสีแดง คนส่วนใหญ่จะนึกไปถึงของขวัญจับฉลากตอนปีใหม่บ้าง กล่องใส่อุปกรณ์เย็บผ้าบ้าง แต่ถ้าสังเกตดีๆ คุกกี้บางยี่ห้อ จะมีสติกเกอร์สีทองพิมพ์ลวดลายสีแดงรูป “囍” แปะอยู่ด้วย ถ้าเป็นลูกหลานคนจีนจะรู้ว่า คุกกี้กล่องแดงแบบนี้ยังทำให้นึกถึงขนมแต่งงานอีกอย่างหนึ่ง

สุดยอดหญิงงามของจีนงามถึงขั้นไหน

เมื่อพูดถึงสุดยอดหญิงงามของจีน ประเทศจีนยกย่องหญิงสาวสี่คนจากสี่ยุคสมัยให้เป็นสี่สุดยอดสาวงาม ได้แก่ ไซซี หวางเจาจวิน เตียวเสี้ยน และหยางกุ้ยเฟย...คนจีนยังมีคำจำกัดความความงามของแต่ละคนที่ร้อยเรียงกันจนกลายเป็นสำนวนที่แพร่หลายคือ沉鱼落雁,闭月羞花。(chén yú luò yàn bì yuè xiū huā) ซึ่งผศ. ถาวร สิกขโกศล ถอดความออกมาอย่างไพเราะงดงามไว้ในหนังสือ “สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน” ว่า “มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา จันทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง”