Home Tags สุขภาพหัวใจ

Tag: สุขภาพหัวใจ

เบาหวาน กับ สมองเสื่อม สัมพันธ์กันไหมนะ?

"โรคเบาหวาน" และ "ภาวะสมองเสื่อม" เกี่ยวข้องกันไหม ทั้งสองโรคมีอะไรที่เหมือนกันบ้าง โรคเบาหวานเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์ และภาวะสมองเสื่อมหรือไม่ อย่างไร แล้วจะมีวิธีลดความเสี่ยงโรคเบาหวานและภาวะสมองเสื่อมได้อย่างไรบ้าง

หัวใจสลายทำร้ายสุขภาพหัวใจได้อย่างไร

การเสียชีวิตของคนใกล้ชิด หรือการสูญเสียคนรักไป มิได้ส่งผลแค่คุณรู้สึกหัวใจแตกสลายเท่านั้น แต่อาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพหัวใจที่ร้ายแรงได้