Home Tags หยางกุ้ยเฟย

Tag: หยางกุ้ยเฟย

Legend of the Demon Cat

ราชสำนักต้าถังเกิดความวุ่นวาย เมื่อองค์จักรพรรดิทรงประชวรด้วยอาการประหลาดและเสด็จสวรรคตในเวลาเพียงไม่กี่วัน ต่อมาเมื่อองค์รัชทายาทขึ้นครองราชย์ได้ไม่นานก็ทรงเป็นอัมพาตทันที ในที่เกิดเหตุมีเพียงรอยเท้าแมวและขนแมวเป็นเบาะแสเบื้องต้น กวีหนุ่มไป๋เล่อเทียนและภิกษุจากญี่ปุ่นนามคูไคที่ร่วมมือกันไขปริศนาครั้งนี้ พบว่าต้นเหตุของเรื่องประหลาดทั้งหมดนี้ อาจเกี่ยวพันไปถึงการตายของหยางกุ้ยเฟย——พระชายาเอกในจักรพรรดิถังเสวียนจง——เมื่อสามสิบปีก่อน

สุดยอดหญิงงามของจีนงามถึงขั้นไหน

เมื่อพูดถึงสุดยอดหญิงงามของจีน ประเทศจีนยกย่องหญิงสาวสี่คนจากสี่ยุคสมัยให้เป็นสี่สุดยอดสาวงาม ได้แก่ ไซซี หวางเจาจวิน เตียวเสี้ยน และหยางกุ้ยเฟย...คนจีนยังมีคำจำกัดความความงามของแต่ละคนที่ร้อยเรียงกันจนกลายเป็นสำนวนที่แพร่หลายคือ沉鱼落雁,闭月羞花。(chén yú luò yàn bì yuè xiū huā) ซึ่งผศ. ถาวร สิกขโกศล ถอดความออกมาอย่างไพเราะงดงามไว้ในหนังสือ “สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน” ว่า “มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา จันทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง”