Home Tags หวางเจาจวิน

Tag: หวางเจาจวิน

สุดยอดหญิงงามของจีนงามถึงขั้นไหน

เมื่อพูดถึงสุดยอดหญิงงามของจีน ประเทศจีนยกย่องหญิงสาวสี่คนจากสี่ยุคสมัยให้เป็นสี่สุดยอดสาวงาม ได้แก่ ไซซี หวางเจาจวิน เตียวเสี้ยน และหยางกุ้ยเฟย...คนจีนยังมีคำจำกัดความความงามของแต่ละคนที่ร้อยเรียงกันจนกลายเป็นสำนวนที่แพร่หลายคือ沉鱼落雁,闭月羞花。(chén yú luò yàn bì yuè xiū huā) ซึ่งผศ. ถาวร สิกขโกศล ถอดความออกมาอย่างไพเราะงดงามไว้ในหนังสือ “สี่ยอดหญิงงามผู้พลิกประวัติศาสตร์จีน” ว่า “มัจฉาจมวารี ปักษีตกนภา จันทร์หลบโฉมสุดา มวลผกาละอายนาง”