Home Tags หอภาพยนตร์

Tag: หอภาพยนตร์

Doctor Zhivago

Doctor Zhivago ภาพยนตร์เรื่องที่ 3 ในงาน "เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์" ซึ่งหอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) จัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

The Sound of Music

หนังเรื่องนี้น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตวัยเด็กของหลายๆ คน รวมทั้งดิฉันด้วย เพราะแม้จะเกิดไม่ทันได้ดูหนัง แต่พ่อแม่ก็เปิดเพลงในหนังให้ฟังบ่อยๆ จนจำได้ขึ้นใจ พูดได้ว่าถึงจะไม่เคยดูหนังก็รู้จักเพลงดี จนโตขึ้นมา มาเรียนมหา'ลัยที่กรุงเทพฯ จึงได้มีโอกาสดูหนังเรื่องนี้

สันติ-วีณา

เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ได้จัดงาน "เมื่อครั้งเสด็จฯ ทอดพระเนตรภาพยนตร์" นำภาพยนตร์ 7 เรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ ไปทอดพระเนตรที่โรงภาพยนตร์ มาฉายที่โรงหนังสกาลา