Home Tags Personification

Tag: personification

mother!

ดูหนังอย่างคนเบี้ยน้อยหอยน้อย 138; ดู mother! คำเดียวกับ "มาตา" ในภาษาบาลี "มาตฤ" ในภาษาสันสกฤต (อ่านว่า มา-ตฺริ) ซึ่งไทยเรายืมมาดัดแปลง เติม ร เป็นตัวสะกดพยางค์หน้า เปลี่ยน ต เป็น ด กลายเป็นคำว่า "มารดา" ที่เกริ่นนำเกี่ยวกับชื่อเรื่องนี่ก็เพราะว่าชื่อหนังเรื่องนี้น่าสนใจ สังเกตได้ว่าใช้ m เล็ก ไม่ใช่ M ใหญ่แบบชื่อหนังทั่วไป ทั้งยังมีเครื่องหมายอัศเจรีย์ด้วย (คือเครื่องหมายตกใจนั่นล่ะฮ่ะ) พอได้ดูหนังตัวอย่างก็ตกใจไปอีก นี่มันหนังอะไรหว่า