โดย Trt Thongnuan

11 มกราคม 2017

“Wind Beneath My Wings”
(ลมพยุงฉันบิน)
— Bette Midler —

ที่มารูป: http://img.cache.vevo.com

Oh, oh, oh, oh, oh.
It must have been cold there in my shadow,
to never have sunlight on your face.
You were content to let me shine, that’s your way.
You always walked a step behind.

โอ้ โอ โอ โอโอ
เธอคงเหน็บหนาวกาย เมื่อเงาฉันบดบัง
และแสงอาทิตย์ยัง ไม่เคยเผยให้เห็น
แต่เธอเต็มใจ ให้ฉันฉายเด่น นั่นคือเธอ
และเธอก็เป็น คนที่ก้าวตาม

So I was the one with all the glory,
while you were the one with all the strength.
A beautiful face without a name for so long.
A beautiful smile to hide the pain.

ฉันคือคนที่มี ความสำเร็จยิ่งใหญ่
แต่เธอมีหัวใจ ที่น่าชื่นชม
ใบหน้าที่งดงาม ไร้คนรู้จัก มานานนม
รอยยิ้มที่สวยงาม ข่มความทุกข์ใจ

Did you ever know that you’re my hero,
and everything I would like to be?
I can fly higher than an eagle,
’cause you are the wind beneath my wings.

เธอรู้บ้างไหมเธอ คือคนที่สำคัญ
และคือคนที่ฉัน อยากใฝ่ฝันเป็น
ฉันบินสูงขึ้นไป เพื่อคว้าดาวดวงเด่น
เธอคือลมพัดเย็น พยุงฉันบิน

It might have appeared to go unnoticed,
but I’ve got it all here in my heart.
I want you to know I know the truth, of course I know it.
I would be nothing without you.

อาจไม่มีผู้ใด เห็นสิ่งที่เธอทำ
แต่ว่าฉันจดจำ ไม่เลือนหายไป
ฉันอยากให้เธอรู้ ฉันรู้ความจริง ลึกๆ ข้างใน
ฉันมีวันนี้ได้ ก็เพราะเธอ

Did you ever know that you’re my hero?
You’re everything I wish I could be.
I could fly higher than an eagle,
’cause you are the wind beneath my wings.

เธอรู้บ้างไหมเธอ คือคนที่สำคัญ
และคือคนที่ฉัน อยากใฝ่ฝันเป็น
ฉันบินสูงขึ้นไป คว้าดาวดวงเด่น
เธอคือลมพัดเย็น พยุงฉันบิน

Did I ever tell you you’re my hero?
You’re everything, everything I wish I could be.
Oh, and I, I could fly higher than an eagle,
’cause you are the wind beneath my wings,
’cause you are the wind beneath my wings.

ฉันเคยบอกไหมเธอ เธอคือคนสำคัญ
เธอคือทุกสิ่ง คือทุกอย่าง ที่ฉันใฝ่ฝันเป็น
และที่ฉัน ฉันบินสูงขึ้นไปคว้าดาวดวงเด่น
เธอคือลมพัดเย็น พยุงฉันบิน
เธอคือลมพัดเย็น พยุงฉันบิน

Oh, the wind beneath my wings.
You, you, you, you are the wind beneath my wings.
Fly, fly, fly away. You let me fly so high.
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings.
Oh, you, you, you, the wind beneath my wings.

ลมพัดเย็นพยุงฉันบิน
เธอ เธอ เธอ คือลมพัดเย็นพยุงฉันบิน
บิน บิน ไปแสนไกล ช่วยฉันบินสูงขึ้นไป
โอ้เธอ เธอ เธอ ลมที่พยุงฉันบิน
โอ้เธอ เธอ เธอ ลมที่พยุงฉันบิน

Fly, fly, fly high against the sky,
so high I almost touch the sky.
Thank you, thank you,
thank God for you, the wind beneath my wings.

บิน บิน บินสูงเสียดท้องนภา
บินสูงจนเกือบแตะนภา
ขอบคุณ ขอบคุณ
ขอบคุณที่เป็น สายลมพยุงฉันบิน