“กันและกัน”
(Together)
— —
OST. รักแห่งสยาม

 

ที่มารูป: https://i.ytimg.com

ถ้าบอกว่าเพลงนี้ แต่งให้เธอ 
เธอจะเชื่อไหม
มันอาจไม่เพราะ ไม่ซึ้งไม่สวยงาม
เหมือนเพลงทั่วไป

Do you believe this song is
Written for you?
It may not sound so beautiful 
Like others do

อยากให้รู้ ว่าเพลงรัก 
ถ้าไม่รัก ก็เขียนไม่ได้
แต่กับเธอคนดีรู้ไหม
ฉันเขียนอย่างง่าย…ดาย

And if you’re not in love,
You can’t write this song of love
But for you the one I love
I can do it with ease

เธอคงเคยได้ยินเพลงรักมานับร้อยพัน
มันอาจจะโดนใจ 
แต่ก็มีความหมายเหมือนๆ กัน

You may have heard thousands of catchy love songs
They may touch your heart
But are the same old songs

แต่ถ้าเธอฟังเพลงนี้ 
เพลงที่เขียนเพื่อเธอเท่านั้น
เพื่อเธอเข้าใจความหมาย
แล้วใจจะได้มีกันและกัน

But if you carefully
Listen to this special song
Then you’ll get to know
What it’s meant to be together

ให้มันเป็นเพลง บนทางเดินเคียง 
ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน

อยู่ด้วยกันตราบนานๆ
ดั่งในใจความบอกในกวี
ว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง
คือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจ 
ฉันมีปลายทาง

Let it be sung along the way
Filling today with our voices 
Marking togetherness
Like what’s conveyed in poetry
Hope is the melody of life
Every time your love has shed the light
It’s so bright there

มีความจริงอยู่ในความรักตั้งมากมาย
และที่ผ่านมาฉันใช้เวลาเพื่อหาความหมาย

Love has a great deal of truth to discover
And I’ve been spending years to decipher

แต่ไม่นานก็เพิ่งรู้
เมื่อทุกครั้งที่มีเธอใกล้
ว่าถ้าชีวิตคือทำนอง 
เธอก็เป็นดังคำร้อง
ที่เพราะและซึ้งจับใจ

And I have just realized 
Whenever you’re by my side
That if life is melodic
You’re my only lyrics
That do capture my heart

ให้มันเป็นเพลง บนทางเดินเคียง 
ที่จะมีเพียงเสียงเธอกับฉัน
อยู่ด้วยกันตราบนานๆ 
ดั่งในใจความบอกในกวี
ว่าตราบใดที่มีรักย่อมมีหวัง
คือทุกครั้งที่รักของเธอส่องใจ
ฉันมีปลายทาง

Let it be sung along the way
Filling today with our voices 
Marking togetherness
Like what’s conveyed in poetry
Hope is the melody of life
Every time your love has shed the light
It’s so bright there

มีทางเดินให้เราเดินเคียง
และมีเสียงของเธอกับฉัน
มีทางเดินให้เราเดินร่วมเคียง 
และมีเสียงของเธอกับฉัน

Together along the way
Two of us with our voice 
Together and along the way
Two of us with our voice

โดย Trt Thongnuan

28 ธันวาคม 2016