วันศุกร์ที่ 13 ภาษาอังกฤษเขียนว่า Friday 13 หรือ Friday the 13th ซึ่งฝรั่งต่างชาติ หรือแม้แต่คนไทยหลายๆ คนเชื่อว่าเป็นวันอวมงคลวันหนึ่ง เราลองมาดูที่มาของความเชื่อดังกล่าวตามแบบตะวันตกกัน

วันศุกร์ 13 ถือว่าเป็นวันอับโชคสุดๆ เพราะเกี่ยวเนื่องกับตัวเลข 13 ที่เป็นเลขแห่งโชคร้าย ปกติแล้วปีหนึ่งๆ อาจมีศุกร์ 13 ประมาณ 1-3 ครั้ง ฝรั่งบางคนเรียกวันนี้ว่า “Black Friday” (แต่เป็นคนละวันกับวันศุกร์หลังวันขอบคุณพระเจ้า)

ความกลัววันศุกร์ 13 มีคำศัพท์เฉพาะคือ คำว่า friggatriskaidekaphobia  โดยที่คำว่า Frigg เป็นชื่อเทพธิดาของชาวนอร์ส ซึ่งนำมาตั้งเป็นชื่อของวันศุกร์ ส่วนคำว่า triskaidekaphobia หมายถึง ความกลัวเลข 13

นอกจากคำที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีคำว่า paraskevidekatriaphobia ที่ใช้เพื่อหมายถึง ความกลัววันศุกร์ 13 ได้เช่นกัน โดยที่ Paraskeví (Παρασκευή) เป็นภาษากรีก แปลว่า “วันศุกร์” และ dekatreís (δεκατρείς) แปลว่า “สิบสาม” ส่วนคำว่า phobia แปลว่า ความกลัวอะไรบางอย่างมากๆ แบบสุดโต่งหรือไม่มีเหตุผล

กล่าวกันว่า แนวคิดที่ว่าวันศุกร์และเลข 13 เป็นลางร้ายเกี่ยวโยงจากพระคัมภีร์ไบเบิล เช่น ยูดาส อิสคาริโอท สาวกผู้ทรยศต่อพระเยซู ได้รับการขนานนามว่าเป็น “แขกคนที่ 13” ในอาหารค่ำมื้อสุดท้ายของพระเยซู

นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์อื่นๆ ที่ว่ากันว่าล้วนเกิดขึ้นในวันศุกร์ เช่น น้ำท่วมใหญ่สมัยโนอาห์, เหตุการณ์ที่หอคอยบาเบลที่มนุษย์สื่อสารกันไม่เข้าใจ, วันที่อีฟชักจูงให้อดัมกินผลแอปเปิล รวมถึงวันที่พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์ นอกจากนี้ ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม ปี 1307 ยังมีการออกหมายจับอัศวินเทมพลาร์ อัศวินจำนวนมากมายถูกทรมานหรือประหารโดยการเผาทั้งเป็น

อย่างไรก็ตาม นี่ถือเป็นเพียงความเชื่อของคนส่วนหนึ่งเท่านั้น เพราะคนอียิปต์โบราณกลับเชื่อว่าเลข 13 เป็นเลขมงคล โดยเชื่อว่า ชีวิตของคนเราคือการเดินทางทางจิตวิญญาณซึ่งแบ่งออกเป็น 13 ช่วง ช่วงที่ 1-12 เกิดขึ้นในขณะมีชีวิตอยู่ แต่ช่วงชีวิตที่ 13 ถือเป็นจุดสำคัญ เพราะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตหลังความตายที่เป็นนิรันดร์