ตอนที่ 16 เรื่อง “ดูแลตัวเองอย่างไร…ให้ห่างไกลจากโรคทางจิตเวช”

เชื่อว่าหลายคนคงรู้จักวิธีดูแลสุขภาพกายกันดีอยู่แล้ว…

แต่คุณรู้จักวิธีดูแล “สุขภาพจิต” บ้างหรือไม่?

จะดูแลตัวเองอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคทางจิตเวช

หรือหากคนใกล้ชิดของเราเป็นอยู่ เราควรดูแลผู้ป่วยจิตเวชอย่างไรจึงจะเหมาะสม

 

ฟังคำแนะนำได้จากรศ.พญ. รัศมน กัลยาศิริ
จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย