ตอนที่ 14: “งานแปลเพลง” กับ “ความต้องการของตลาด”

ถึงจะชอบงานด้านการแปลมากขนาดไหน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานด้านแปลเพลง

แต่ความต้องการของตลาดล่ะ มีมากน้อยแค่ไหน

งานด้านนี้จะทำให้เรามีกินมีใช้ หรือ กินแกลบกันแน่!?

ลองมาฟังกันดูกับคุณ “ป๋อม นรินทร์” ผู้ถ่ายทอดเพลงจากละครเวทีเรื่อง The Sound of Music สู่บทเพลงไทยอันไพเราะ จะมาตอบคำถามคาใจให้เรารับฟังกัน