เตรียมพบกับนักแปลเพลงเพื่อการขับร้อง
ป๋อม นรินทร์ ประสพภักดี
…ไม่ได้แปลแค่ตรงความ แต่ตรงตามทำนองเดิม…
ตรงทุกเนื้อ ตรงทุกโน้ต
ที่นี่..เร็วๆ นี้!
www.facebook.com/SiamReview